Tag Archives: Cam Kết Sống Theo Giá Trị

Cam Kết Sống Theo Giá Trị

Cam Kết Sống Theo Giá Trị     “Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng”. (Hê-bơ-rơ 11:26). Để trở thành những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên, hãy làm theo khuôn …

Read More »