Tag Archives: CẢM ƠN NGÀI TRƯỚC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 2/10

CẢM ƠN NGÀI TRƯỚC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 2/10

CẢM ƠN NGÀI TRƯỚC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 2/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191002-TNHN-CAM-ON-NGAI-TRUOC.mp3 “Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn” …

Read More »