Tag Archives: CHẲNG MỘT LỜI NÀO SAI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/03

CHẲNG MỘT LỜI NÀO SAI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/03

CHẲNG MỘT LỜI NÀO SAI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200326-TNHN-CHANG-MOT-LOI-NAO-SAI.mp3 Một số người xem lời hứa của mình với con trẻ chỉ là những lời dỗ ngọt cho con đừng khóc nữa, rồi sau đó cứ quên đi là được. Nhưng Đức Chúa Trời không hề làm như vậy …

Read More »