Tag Archives: Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không?

Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không?

Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không? Câu hỏi: Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không? Trả lời: Chê-ru-bim / chê-rúp là những thiên sứ dự phần vào việc thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Các Chê-ru-bim được nhắc đến đầu …

Read More »