Tag Archives: Chiến Đấu Bằng Tình Yêu Thương — I Phi-e-rơ 4:7-9

Chiến Đấu Bằng Tình Yêu Thương — I Phi-e-rơ 4:7-9

Chiến Đấu Bằng Tình Yêu Thương I Phi-e-rơ 4:7-9 4:7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. 4:8 Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội …

Read More »