Tag Archives: CHIÊN SĨ CẦU NGUYỆN KIÊN CƯỜNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/07

CHIÊN SĨ CẦU NGUYỆN KIÊN CƯỜNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/07

CHIÊN SĨ CẦU NGUYỆN KIÊN CƯỜNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/07   https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-7/200719-TNHN-CHIEN-SI-CAU-NGUYEN-KIEN-CUONG.mp3 Cầu nguyện là hơi thở của đời sống Cơ Đốc. Chúa muốn chúng ta phải luôn cầu nguyện với Ngài. Dù không phải lúc nào lời cầu nguyện cũng được đáp lời ngay tức thì nhưng khi …

Read More »