Tag Archives: Chiếu Sáng–Shining Light(Anh & Việt) ngày 31/7/2020 -link from ODB

Chiếu Sáng–Shining Light(Anh & Việt) ngày 31/7/2020 -link from ODB

Chiếu Sáng–Shining Light (Anh & Việt) ngày 31/7/2020 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »