Tag Archives: Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ– I Cô-rinh-tô 9:25-27

Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ– I Cô-rinh-tô 9:25-27

Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ I Cô-rinh-tô 9:25-27 9:25 Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. 9:26 …

Read More »