Tag Archives: “Cho Dù”-“Though” (Anh & Việt) ngày 11/8/2019 -link from ODB

“Cho Dù”-“Though” (Anh & Việt) ngày 11/8/2019 -link from ODB

“Cho Dù”-“Though”  (Anh & Việt) ngày 11/8/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm …

Read More »