Tag Archives: Chúa Giê-su Của Hiện Tại –Yonggi Cho

Chúa Giê-su Của Hiện Tại –Yonggi Cho

Chúa Giê-su Của Hiện Tại Mathê vội chạy về nhà và gọi : “Mari, Đấng Christ muốn gặp em.” Mari nhẹ nhàng ra nơi Chúa ở. Đấng Christ đã đứng chờ, mong bà đến dành cho Ngài lời xưng nhận Jêsus Christ của NGÀY NAY, của hiện tại, nhưng Mari …

Read More »