Tag Archives: Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là g?

Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là g?

Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là g? Câu hỏi: Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là g? Trả lời: “Chúa Giê-xu cứu” là một khẩu hiệu phổ biến trên miếng dán ở bộ phận hãm xung của ô-tô, các dấu hiệu tại các sự kiện thể thao, và thậm chí trên các …

Read More »