Tag Archives: Chúa Giê-xu Là Ai ?

Chúa Giê-xu Là Ai ?

Chúa Giê-xu Là Ai ? By Hoithanhhanoi.com Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, được sai đến để sống một cuộc đời vô tội trên trần gian và chết trên Thập tự, chịu thay hình phạt cho tội lỗi chúng ta. Sự chết của Ngài đã mở đường cho …

Read More »