Tag Archives: Chúa Giê-xu Là Ai ?

 Chúa Giê-xu Là Ai ?

 Chúa Giê-xu Là Ai ? Ngài là Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài đã là Chúa từ trước khi thế gian được tạo nên.. Nhưng để trả giá cho tội lỗi chúng ta, Ngài đã phải bước đi trên đất như một con người và gánh …

Read More »

Chúa Giê-xu Là Ai ?

Chúa Giê-xu Là Ai ? By Hoithanhhanoi.com Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, được sai đến để sống một cuộc đời vô tội trên trần gian và chết trên Thập tự, chịu thay hình phạt cho tội lỗi chúng ta. Sự chết của Ngài đã mở đường cho …

Read More »