Tag Archives: Chúa Giê Xu Là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất

Chúa Giê Xu Là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất

Chúa Giê Xu Là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất Đăng bởi Sưu Tầm  – 02/04/2021 1473 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì …

Read More »