Tag Archives: Chúa Giê-Xu và dân Y-sơ-ra-ên!

Chúa Giê-Xu và dân Y-sơ-ra-ên!

Chúa Giê-Xu và dân Y-sơ-ra-ên! Đăng bởi Hong An  – 25/12/2020 26 Là những Cơ Đốc Nhân, chúng ta sẽ sớm đón mừng lễ Giáng Sinh, sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đến thế giới này bởi Mẹ Ngài là người Do Thái, Ma-ri. Giăng dạy chúng ta rằng “Ngôi …

Read More »