Tag Archives: Chúa Giê-xu Và Người Thu Thuế–Ma-thi-ơ 9:9-13

Chúa Giê-xu Và Người Thu Thuế–Ma-thi-ơ 9:9-13

  Chúa Giê-xu Và Người Thu Thuế Ma-thi-ơ 9:9-13 “Hãy đi, và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội” (câu 13). Câu hỏi …

Read More »