Tag Archives: CHÚA KHÔNG LO SAO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/01

CHÚA KHÔNG LO SAO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/01

CHÚA KHÔNG LO SAO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/01 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-1/200111-TNHN-CHUA-KHONG-LO-SAO.mp3 Khi đối diện với cơn bão trên biển hồ Ga-li-lê, các môn đồ hỏi Chúa, “Thầy không cho chúng ta chết sao?” Ngày nay, khi đối diện với những cơn bão trong đời, nhiều người trong chúng ta cũng thường …

Read More »