Tag Archives: Chúa Nhân Từ Thay

Chúa Nhân Từ Thay

Read More »

Liên khúc “Walking In The Light Of God, Thờ Phượng Bằng Tâm Linh, Chúa Nhân Từ Thay”

Read More »

Chúa Nhân Từ Thay

Read More »

Chúa Nhân Từ Thay

Chúa Nhân Từ Thay HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »