Tag Archives: Chúa Nhật ngày 26/8/2018 –Xây Dựng Tình Yêu

Chúa Nhật ngày 26/8/2018 –Xây Dựng Tình Yêu

Chúa Nhật ngày 26/8/2018 Xây Dựng Tình Yêu I Cô-rinh-tô 13:4-7 Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: 1. Sứ …

Read More »