Tag Archives: Chúa Quyền Năng

Chúa Quyền Năng

Chúa Quyền Năng Gióp 9:5-13 “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu Chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các tầng trời và trải đất, ai ở cùng Ta?” (Ê-sai 44:24). Câu …

Read More »