Tag Archives: Chức vụ của Chúa Jêsus tại quê hương

Chức vụ của Chúa Jêsus tại quê hương

Chức vụ của Chúa Jêsus tại quê hương DƯỠNG LINH 09:28 14/07/2020   Oneway.vn – Sau khi thi hành chức vụ trên đất được một năm, Lu-ca mô tả rằng lúc này danh tiếng Chúa Jêsus đã vang lừng khắp các miền lân cận.  Ngài chữa lành nhiều bệnh tật, …

Read More »