Tag Archives: Chung Lòng Vì Bạn–Mác 2:1-5

Chung Lòng Vì Bạn–Mác 2:1-5

Chung Lòng Vì Bạn Mác 2:1-5   Câu gốc: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình” (Truyền-đạo 4:9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì ở Ca-bê-na-um? Ai đã đưa người bại đến gặp Chúa? Họ phải làm thế nào mới …

Read More »