Tag Archives: CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/10

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/10

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191020-TNHN-CHUONG-TRINH-CUA-CHUA.mp3 Thường thì khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta xin Ngài đáp ứng những nhu cầu của mình, giải quyết những nan đề của chúng ta. Và khi liên tục cầu nguyện nhưng không nhìn thấy điều gì thay đổi, …

Read More »