Tag Archives: Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười?

Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười?

Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười? (Sự thật về Ma-la-chi 3:8-10) Trần Đình Tâm   Ngày nay, còn rất nhiều vị giữ chức vụ giảng dạy trong Hội Thánh tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại đã dùng Ma-la-chi 3:8-10 để răn dạy các …

Read More »