Tag Archives: Cơ Đốc Nhân và Việc Ăn Uống trong Ngày Tết

Cơ Đốc Nhân và Việc Ăn Uống trong Ngày Tết

Cơ Đốc Nhân và Việc Ăn Uống trong Ngày Tết Đăng bởi Ban Biên Tập  – 13/02/2021 1483 “Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.” – I Cô-rinh-tô 10:31 (BTT) Dịp Tết tồn tại …

Read More »