Tag Archives: Có Lòng Yêu Mến Để Hiệp Một Ý–Phi-líp 2:1-4

Có Lòng Yêu Mến Để Hiệp Một Ý–Phi-líp 2:1-4

Có Lòng Yêu Mến Để Hiệp Một Ý Phi-líp 2:1-4   Câu gốc: “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, …

Read More »