Tag Archives: CÓ PHẢI GÀ GÁY SAU KHI PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA?

CÓ PHẢI GÀ GÁY SAU KHI PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA?

CÓ PHẢI GÀ GÁY SAU KHI PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA? Mác 14:40,72: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy (the rooster crows) hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần.” “Tức thì gà gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ bèn nhớ lại …

Read More »