Tag Archives: Có sự sống vĩnh cửu không?

Có sự sống vĩnh cửu không?

Có sự sống vĩnh cửu không? Câu hỏi: Có sự sống vĩnh cửu không? Trả lời: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều …

Read More »