Tag Archives: con đã phạm tội”

“Lạy Chúa, con đã phạm tội”

“Lạy Chúa, con đã phạm tội” DƯỠNG LINH 04:18 25/01/2021 Oneway.vn – Bạn đang đối mặt với tội lỗi nào? Bạn đang cố che giấu hay mạnh dạn đến trước mặt Chúa để tìm kiếm sự tha thứ? Kinh Thánh trong Sáng-thế-ký 3:10: “A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng …

Read More »