Tag Archives: Con Đường Tình Yêu

Con Đường Tình Yêu

Con Đường Tình Yêu Mác 11:1-10 “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành diễn ra như …

Read More »