Tag Archives: CON KHÔNG THỂ! Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/03

ÔI CHÚA, CON KHÔNG THỂ! Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/03

ÔI CHÚA, CON KHÔNG THỂ! Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/03 Khi được Chúa kêu gọi để hầu việc Ngài ở một công tác nào đó, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Có thể bạn sẽ nhìn lại bản thân, suy nghĩ về những khả năng của mình và khi …

Read More »