Tag Archives: CON MỆT QUÁ CHÚA ƠI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/08

CON MỆT QUÁ CHÚA ƠI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/08

CON MỆT QUÁ CHÚA ƠI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/08 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-8/200802-TNHN-CON-MET-QUA-CHUA-OI.mp3 Cuộc sống hiện tại của bạn thế nào? Mọi thứ đều thuận lợi, suôn sẻ, bạn làm chủ tất cả? Hay bạn đang chán nản, thất vọng và nhiều lần than thở với Chúa, “Con mệt quá Chúa ơi”? …

Read More »