Tag Archives: Con người từ đâu mà có?

Con người từ đâu mà có?

Con người từ đâu mà có? NIỀM TIN CĂN BẢN 02:04 11/01/2020 Oneway.vn – “Vậy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ.” (Sáng Thế 1:27) 1. Con …

Read More »

Con người từ đâu mà có?

Con người từ đâu mà có? NIỀM TIN CĂN BẢN 02:04 11/01/2020   Oneway.vn – “Vậy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ.” (Sáng Thế 1:27) 1. …

Read More »

Con người từ đâu mà có?

Con người từ đâu mà có? NIỀM TIN CĂN BẢN 02:04 11/01/2020 Oneway.vn – “Vậy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ.” (Sáng Thế 1:27) 1. Con …

Read More »