Tag Archives: Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích–I Cô-rinh-tô 3:5-8

Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích–I Cô-rinh-tô 3:5-8

Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích I Cô-rinh-tô 3:5-8 “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I …

Read More »