Tag Archives: CÔNG TRÌNH TAY CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/12

CÔNG TRÌNH TAY CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/12

CÔNG TRÌNH TAY CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/12 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-12/191227-TNHN-CONG-TRINH-TAY-CHUA.mp3 “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm”. Thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng thật tốt đẹp biết bao với vô số công trình vĩ đại, …

Read More »