Tag Archives: Công Việc Chúa Thật Lạ Lùng — Gióp 41:3-15

Công Việc Chúa Thật Lạ Lùng — Gióp 41:3-15

Công Việc Chúa Thật Lạ Lùng Gióp 41:3-15 41:3 Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, Về sức lực nó, và sự tốt đẹp của hình trạng nó. 41:4 Có ai lột được áo choàng của nó không? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? …

Read More »