Tag Archives: Công Việc Sẽ Bày Tỏ Ra–I Cô-rinh-tô 3:9-15

Công Việc Sẽ Bày Tỏ Ra–I Cô-rinh-tô 3:9-15

Công Việc Sẽ Bày Tỏ Ra I Cô-rinh-tô 3:9-15   Câu gốc: “Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ …

Read More »