Tag Archives: Công Vụ 2:38 – Câu Kinh Thánh Ưa Thích Của Sa-tan

Công Vụ 2:38 – Câu Kinh Thánh Ưa Thích Của Sa-tan

Công Vụ 2:38 – Câu Kinh Thánh Ưa Thích Của Sa-tan Đăng bởi  daotaomondo.com  – 14/09/2020 66     “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức …

Read More »