Tag Archives: Của cải ở đâu

Của cải ở đâu, lòng ở đó

Của cải ở đâu, lòng ở đó DƯỠNG LINH 10:17 01/06/2020   Oneway.vn – Kinh Thánh thường nói về những kho báu, và cách lòng người ta bị tác động bởi những thứ họ mong ước được chiếm hữu.  Giô-suê 6 ký thuật cho chúng ta biết rằng Đức Chúa …

Read More »