Tag Archives: Của Cải Quý Hơn

Của Cải Quý Hơn

Của Cải Quý Hơn “Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn luôn.” – Hê-bơ-rơ 10:34 Chúng ta không rõ ai viết thư Hê-bơ-rơ, nhưng thư này có giá trị …

Read More »

Của Cải Quý Hơn

Của Cải Quý Hơn “Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn luôn.” – Hê-bơ-rơ 10:34 Chúng ta không rõ ai viết thư Hê-bơ-rơ, nhưng thư này có giá trị …

Read More »