Tag Archives: Cùng Đau Đớn

Cùng Đau Đớn, Cùng Vui Mừng–I Cô-rinh-tô 12:21-26

Cùng Đau Đớn, Cùng Vui Mừng I Cô-rinh-tô 12:21-26 12:21 Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay. 12:22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại …

Read More »