Tag Archives: Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa

Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa

Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa     Bạn và tôi cùng có một sứ mạng giống Chúa Giê-xu. Lòng nhân từ là một trong những hành động quan trọng nhất có thể làm. Kinh Thánh nói, “Mọi việc này đều do Chúa thực hiện, Ngài …

Read More »