Tag Archives: Cùng San Sẻ Công Việc Chúa –Nê-hê-mi 12:44-47

Cùng San Sẻ Công Việc Chúa –Nê-hê-mi 12:44-47

Cùng San Sẻ Công Việc Chúa Nê-hê-mi 12:44-47   Câu gốc: “Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự …

Read More »