Tag Archives: Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc– Ê-xơ-tê 3:5-6

Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc– Ê-xơ-tê 3:5-6

Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc Ê-xơ-tê 3:5-6   Câu gốc: “Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa, là tông tộc của …

Read More »