Tag Archives: CUỐN SỔ GHI CHÉP Chúc Bé Ngủ Ngon 05/10

CUỐN SỔ GHI CHÉP Chúc Bé Ngủ Ngon 05/10

CUỐN SỔ GHI CHÉP Chúc Bé Ngủ Ngon 05/10   Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. (Phục truyền luật lệ ký 11:18) Lời cầu …

Read More »