Tag Archives: Cưu Mang Công Việc Chúa–Giê-rê-mi 12:7-11

Cưu Mang Công Việc Chúa–Giê-rê-mi 12:7-11

Cưu Mang Công Việc Chúa Giê-rê-mi 12:7-11   Câu gốc: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động của những lãnh đạo thuộc linh và đất nước …

Read More »