Tag Archives: CỨU TẤT CẢ NHƯNG AI CÓ THỂ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/12

CỨU TẤT CẢ NHƯNG AI CÓ THỂ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/12

CỨU TẤT CẢ NHƯNG AI CÓ THỂ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/12 Một trong những khẩu hiệu nổi tiếng liên quan đến công tác rao giảng Tin Lành là “tất cả cho người chưa được cứu”. Chương trình hôm nay muốn giới thiệu đến bạn một câu khẩu hiệu tương …

Read More »