Tag Archives: Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Ca Ngợi – Thờ Phượng Chúa 02

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - Ca ngoi tho phuong Chua 02

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Ca Ngợi – Thờ Phượng Chúa 02 Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng lịch sử sẽ xảy ra …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Ca Ngợi – Thờ Phượng Chúa 01

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - Ca ngoi tho phuong Chua 01

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Ca Ngợi – Thờ Phượng Chúa 01 Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng lịch sử sẽ xảy ra …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Bế Mạc

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - Su diep be mac

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Bế Mạc Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng lịch sử …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Khai Mạc

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - su diep khai mac

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Khai Mạc Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng lịch …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 04 end

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - su diep phuc hung 04

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 04 end Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 03

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - su diep phuc hung 03

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 03 Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn hưng lịch …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 02

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - su diep phuc hung 02

_ Do sự cố kỷ thuật nên âm thanh bị nhiễu, mong quí khách thông cảm, xin cám ơn quí vị! Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 02 Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 01

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - su diep phuc hung 01

_ Do sự cố kỷ thuật nên âm thanh bị nhiễu, mong quí khách thông cảm, xin cám ơn quí vị! Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Sứ Điệp Phục Hưng 01 Người dạy: Mục sư Andres Bisonni Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Thực Hành Chữa Lành Bệnh Tật

Dai hoi phuc hung dong nam a lan 04 - thuc hanh chua lanh benh tat

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Thực Hành Chữa Lành Bệnh Tật Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 được tổ chức tại khách sạn GOLDCOURSE, Klang, Malaysia Với lòng khát khao được nhìn thấy cơn phấn …

Read More »

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 05

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Huấn Luyện Chữa Lành Bệnh Tật Trong Danh Chúa Jêsus 05 Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đức Chúa Jêsus có một chức vụ giảng đạo và chữa lành trước khi Ngài bước lên thập tự giá và Ngài …

Read More »