Tag Archives: DẪN DẮT VÀ ĐI THEO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/04

DẪN DẮT VÀ ĐI THEO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/04

DẪN DẮT VÀ ĐI THEO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/04 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-4/200416-TNHN-DAN-DAT-VA-DI-THEO.mp3 Trong bản chất tự nhiên của con người, chúng ta là những lãnh đạo và cũng là những người đi theo sự lãnh đạo. Mỗi chúng ta đều đi theo một ai đó và đồng thời, chúng ta cũng …

Read More »