Tag Archives: Dân Ta Đã Quên Ta

Dân Ta Đã Quên Ta

Dân Ta Đã Quên Ta Giê-rê-mi 2:31-32 “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân Ta đã quên Ta từ những ngày không tính ra được” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh “đồng …

Read More »