Tag Archives: Dâng Hiến Đích Thực

Dâng Hiến Đích Thực

Dâng Hiến Đích Thực Giăng 12:1-8 “Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận định thế nào về …

Read More »